Dokumenty na stiahnutie

O členstvo v UPP SR môže požiadať každá fyzická a právnická osoba, ktorá prejaví záujem o naplnenie cieľov UPP SR a splní podmienky členstva. UPP SR rozlišuje kolektívnych a individuálnych členov. Viac v časti členstvo