Členská prihláška

O členstvo v UPP SR môže požiadať každá fyzická a právnická osoba, ktorá prejaví záujem o naplnenie cieľov UPP SR a splní podmienky členstva. UPP SR rozlišuje kolektívnych a individuálnych členov.

Individuálne členstvo - fyzické osoby:

predpoklady:

  • vysokoškolské právnické vzdelanie aspoň magisterského stupňa,
  • pracovná zmluva, v ktorej je rozhodujúca pracovná náplň výkon právnickej služby.

 

Kolektívne členstvo – právnické osoby

predpoklady:

  • právnická osoba zamestnáva osoby, ktoré spĺňajú kritéria pre individuálne členstvo. Osobám, zamestnaným u kolektívneho člena a spĺňajúcim kritéria individuálneho člena je umožnená registrácia za individuálneho člena. Takto registrovaný individuálny člen má všetky práva člena UPP SR.
  • Obmedzenie: Zamestnanci súdov, prokuratúry a právnických alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú advokáciu, exekútorskú alebo notársku činnosť na základe osobitného predpisu, nemôžu byť členom UPP SR.

 

Vznik členstva:

predpoklady:

  1. vyplnenie písomnej prihlášky
  2. zaslanie prihlášky poštou alebo prostredníctvom e-mailu Tajomníkovi UPP SR
  3. uhradenie členského príspevku.

 

Výška ročného členského príspevku:

  • Individuálny člen – 15 €
  • Kolektívny člen – 200 €

 

Vyplnite si prihlášku ešte dnes

Prihláška individuálneho člena Prihláška kolektívneho člena SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zoznam kolektívnych členov

Slovenské energetické strojárne, a.s.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Siemens, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
SPP - distribúcia, a.s. 
 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Veolia Energia Slovensko, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
ŠPED - TRANS Levice, a.s.,
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.